Všeobecné obchodní podmínky

Toto jsou Všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí při přijímání objednávek naše firma zahrada-wellness.
 
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné, a proto Vám doporučujeme se s nimi podrobně seznámit. Pozornost věnujte především ustanovením o kupní ceně, podmínkách dodávání zboží, odpovědnosti, odstoupení od smlouvy a vracení kupní ceny zboží.
Akceptováním těchto Všeobecných obchodních podmínek a odesláním objednávky podáváte návrh k uzavření smlouvy o prodeji a dodání zboží.
 
Uzavřít smlouvu mohou pouze osoby starší osmnácti let.
 
Vaši objednávku přijmeme bez ohledu na Vaše bydliště.
 
Objednané zboží menších rozměrů Vám bude doručeno na Vámi uvedenou adresu na území České a Slovenké republiky. Ostatní zboží bude doručeno dle domluvy.
 

Objednávka

 
Odesláním objednávky vyjadřujete svůj souhlas:
 
se Všeobecnými obchodními podmínkami tohoto online obchodu
s cenou, za kterou je zboží nabízeno
s tím, že uhradíte cenu převodem na náš účet, nebo při převzetí zboží v hotovosti
s tím, že za účelem vyřízení objednávky shromažďujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje   (jméno,  adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu)
Po přijetí Vaší objednávky Vám zašleme potvrzení prostřednictvím e-mailu. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy obdržíte potvrzení o přijetí této objednávky. Objednané zboží, které je možné zaslat zásilkovou službou Vám bude zasláno v nejkratším možném termínu. Dodání zboží větších rozměrů bude doručeno dle individuální domluvy a v domluveném termínu.
 
Pokud byste neobdržel(a) potvrzení o přijetí objednávky, laskavě nás prosím kontaktujte. Ujišťujeme Vás, že máme zájem na vyřízení Vaší objednávky co nejrychleji a bez zbytečné prodlevy, nemůžeme však přijmout odpovědnost za chyby při elektronickém přenosu dat.
 

Cena zboží

 
Cenou objednaného zboží je cena stanovená na stránkách našeho online obchodu v okamžiku odeslání objednávky. Cena objednaného zboží, případné poplatky, dopravné, případná montáž a celková cena budou vždy uvedeny v potvrzení objednávky. Ceny uvedené v e-shopu jsou bez dopravy (pokud není uvedeno jinak).
 

Platba za zboží

 
Platba ceny zboží se provádí převodem na náš účet, nebo v hotovosti při doručení, není-li dohodnuto jinak.
 

Doručení zboží

 
Způsob a termín dodání zboží se určuje podle velikosti zásilky a zboží. Zákazník je povinen si zásilku při převzetí od kurýrní služby prohlédnout a při zřejmých a na povrchu obalu zásilky znatelných poškozeních, popř. zjevné a uvnitř poznatelné částečné ztrátě zásilky, tato poškození a ztráty reklamovat u zaměstnance kurýrní služby. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být ihned sepsán Zápis o škodě.
 
Není-li poškození nebo částečná ztráta obsahu zásilky při jejím předání a převzetí zákazníkem zjevná, je zákazník povinen oznámit kurýrní službě (viz adresní štítek zásilky) vznik škody bez zbytečného odkladu, poté co ji zjistil, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne doručení zásilky. Následující pracovní den po oznámení vzniku škody sepíše zaměstnanec kurýrní služby se zákazníkem Zápis o škodě.
 

Reklamace

 
V případě, že výrobek bude doručen poškozený nebo se v záruční době projeví vada výrobku, je možné výrobek reklamovat. Reklamace musí být písemná (poštou nebo e-mailem). V případě opravitelné vady provedeme opravu do deseti dnů. V případě neopravitelné vady vyměníme výrobek za nový. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 5 dnů po obdržení zboží kupujícím Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené Náklady spojené s výměnou (doručením) zboží nese v plné výši kupující.
 
Poznámka: naše výrobky jsou z přírodního materiálu a mohou vykazovat barevné změny a praskliny dřeva. Tyto obvyklé deformace nejsou předmětem reklamace. Aby byla zaručena dlouhá životnost výrobku, musí být výrobky po celou dobu chráněny proti povětrnosti a zemní vlhkosti. Výrobky, které nejsou chráněny proti povětrnosti mají omezenou životnost (a tím i záruku) - pro prodloužení životnosti doporučujeme pravidleně obnovovat nátěr výrobků minimálně jednou ročně.
 
Upozornění: naše výrobky jsou vyrobeny ze surového přírodního materiálu a mohou vykazovat drobné tvarové a barevné změny jako např. praskliny a tmavnutí povrchu dřeva. Tyto změny v rámci obvyklých projevů dřeva nejsou závadou. Aby byla zaručena dlouhá životnost výrobku, musí být výrobky po celou dobu chráněny proti povětrnosti a zemní vlhkosti, v ideálním případě také proti přímému slunci. Výrobky, které nejsou chráněny proti povětrnosti mají omezenou životnost (a tím i záruku) - pro prodloužení životnosti u dešti a zemině vystavených výrobků doporučujeme pravidleně obnovovat nátěr minimálně jednou ročně. Zárověň není vhodné vystavovat dřevěné výrobky přímému slunci.
 

Záruka

 
Záruční doba zboží zakoupeného v tomto online obchodě činí šest měsíců.
 

Výhrada

 
Naše firma použila veškeré dostupné technické prostředky, aby bylo zboží zobrazeno co nejrealističtěji. Za případné rozdíly mezi zobrazením barvy na stránkách tohoto on-line obchodu a skutečnou barvou zboží neneseme odpovědnost.
 
Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží a vrácení kupní ceny
 
Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit a to i bez udání důvodu. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit naší firmě zahrada-wellness poplatek spojený s dodáním zboží (poštovné v závislosti na způsobu doručení zboží na Vaši adresu naší firmou) a manipulační poplatek ve výši 37,- Kč. Zákazníkovi budou tedy vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně nebo vrácením doručeného zboží. Po doručení odstoupení od smlouvy a vrácení dodaného zboží jsme povinni vrátit Vám kupní cenu zboží.Zboží musí být vždy vráceno nepoškozené a v originálním a nepoškozeném obalu. Je samozřejmé, že obal po doručení zboží otevřete, není však dovoleno jej poškozovat nebo s ním jinak nakládat.
 
Je-li zboží v pořádku, ihned Vám na Váš účet (nebo poštovní složenkou) vrátíme peníze.
 
Dodané zboží vracíte na vlastní náklady. Pokud nám bude zboží vráceno na naše náklady, vyhrazujeme si právo účtovat Vám poplatek nepřevyšující náklady na vrácení zboží.